TECHNOLOGY

เทคโนโลยี

MEASUREMENT
MICROSCOPE

XDL-230

กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สำหรับส่องผิวของชิ้นงานเพื่อวัดความหนาของผิวงาน

DELTASCOPE

FMP10

สำหรับวัดความหนาผิวชุบบนเหล็กโดย ใช้หลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก(Magnetic Induction Method)เช่น สี แลคเกอร์ วานิซ ยาง พลาสติก เคลือบบนผิวเหล็ก หรือการชุบสังกะสี โครเมี่ยมบนและทองแดง บนผิวเหล็กด้วยไฟฟ้า(Electroplated coating)รวมทั้งการชุบด้วยวิธีการอื่นๆที่ไม่ทำให้สารเคลือบเกิดการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก


FISHERSCOPE

X-RAY XDLM & XDAL

เครื่อง X-Ray ใช้สำหรับวิเคราะห์ความหนาผิวเคลือบของชิ้นงาน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชุบเคลือบผิวโลหะ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และปลอดภัยสูง ธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ได้รับการรับรองระบบทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/IATF 16949 และได้รับการรับรองระบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001Faratech Co.,Ltd


โทรศัพท์ :

(+66)2-3176127-9 ต่อ 101,102

(+66)81-814-0997

(+66)81-814-0998

(+66)91-576-1929

แฟกซ์ :

(+66)2-3176130

อีเมล์ :

hr@faratech.co.th sale@faratech.co.th

ที่อยู่ :

128/96 ม.15 ซ. ไทยประกัน 3/2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570

แผนที่


Faratech(Banpho) Co.,Ltd


โทรศัพท์ :

(+66)38-578049

(+66)81-804-5692

(+66)81-846-7658

อีเมล์ :

hr@faratech.co.th sale@faratech.co.th

ที่อยู่ :

31 ม.3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140

แผนที่
   


Faratech Co.,Ltd © 2018 All rights reserved.