เหรียญหลวงพ่อกัสสปมุนี วัดปิปผลิวนาราม ระยอง สภาพสวยมากหายาก

หลวงพ่อกัสสปมุนี วัดปิปผลิวนาราม ระยอง เป็นพระสงฆ์ไทยเพียงรูปเดียวที่บังเอิญมีฉายาทางพระตรงกับ พระมหากัสสปะ ซึ่งเป็นพระอรหันต์สาวกในสมัยพุทธกาล พระมหากัสสปะ มีความสำคัญมากในสมัยพุทธกาลเพราะเป็นประธานสงฆ์ที่ทำสังคยานาพระไตรปิฏกครั้งแรก เป็นพระอรหันต์สาวกผู้ใหญ่ที่มีอายุยืนยาวถึง 120 ปี ท่านเปรียบเสมือนสังฆนายกรูปแรกของพุทธศาสนา ในพระไตรปิฏกกล่าวว่าพระมหากัสสปะ ได้นิพพานอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งท่านอธิษฐานจิตทิ้งสังขารไว้ เพื่อรอพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตตรัย จะเป็นผู้ที่มาเผาสรีระสังขารของท่าน สำหรับพระสงฆ์ไทยคือหลวงพ่อกัสสปมุนี เป็นพระสงฆ์ที่น่าเคารพเลื่อมใส ในการสอนด้านวิปัสสนากรรมฐาน หลวงพ่อกัสสปมุนี ก็ได้ฝากผลงานเป็นหนังสือไว้ให้ได้ศึกษา เมื่ออ่านธรรมะที่ท่านเขียนไว้ก็เข้าใจได้ว่าหลวงพ่อกัสสปมุนี บวชเข้าในพุทธศาสนาเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริง มีเรื่องสำคัญที่ลูกศิษย์เล่าขานกันมากก็คือตอนที่หลวงพ่อกัสสปมุนี เดินทางไปจาริกแดนพุทธภูมิที่อินเดีย บังเอิญหลวงพ่อได้ถูกลองวิชาโดยฤาษีที่เชี่ยวชาญด้านกสิณไฟ แต่หลวงพ่อก็ผ่านการทดสอบและทำให้เหล่าฤาษีที่อินเดียยอมรับความสามารถของพระสงฆ์ไทย มีเหตุการณ์อีกเรื่องคือหลวงพ่อแสดงอภินิหารผลักลากขบวนรถไฟที่เสียก่อนเข้าสู่ชานชลาสถานี ซึ่งท่านสามารถดันรถไฟทั้งขบวนเพียงคนเดียว มีพยานที่เห็นเหตุการณ์จำนวนมาก ในการเดินทางไปแสวงบุญครั้งนั้นมีหลวงพ่อทิม วัดช้างไห้ หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล ร่วมคณะไปด้วยครับ
ประวัติคร่าวๆ หลวงพ่อกัสสปมุนี เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2452 ที่กรุงเทพมหานคร ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในเพศฆราวาสพอสมควรจนอายุ 52 ปีได้เข้าอุปสมบทเป็นพระเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2504 ที่พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ท่าเตียน กรุงเทพฯ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัตน์เจ้าอาวาสวัด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อบวชแล้วหลวงพ่อได้สมาทานธุดงควัตร 4 ข้อ คือ ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ครองจีวรชุดเดียว (จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเก่าหรือชำรุด) เป็นวัตร รับบิณฑบาตเป็นวัตร และอยู่ป่าเป็นวัตร ในด้านวิชาอาคมหรือการปฏิบัติกรรมฐาน ท่านได้เคยศึกษามามากตั้งแต่เป็นฆราวาส
หลวงพ่อกัสสปมุนี มรณภาพวันที่ 11 สังหาคม 2531 ด้วยสิริมายุ 78 ปีเศษ เมื่อมรณภาพแล้วสังขารท่านไม่เน่าเปื่อย ตั้งไว้ที่วัดให้ลูกศิษย์ได้กราบไหว้เคารพบูชา โดยท่านกล่าวว่า เมื่อถึงเวลาอันควร สรีระของท่านจะลุกไหม้ขึ้นเองด้วยอำนาจเตโชธาตุ ในด้านวัตถุมงคลของท่านที่นิยมเป็นสากลก็คือเหรียญรุ่นแรก สร้างปี 2518 และรูปถ่ายห้อยคอด้านหลังเป็นสถูปถ่ายที่อินเดีย
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกัสสปมุนี วัดปิปผลิวนาราม ระยอง ปี 2518 สภาพสวยนิยมมีโค้ดตอก (ของเก๊มีเพียบทั้งในเวปและนอกเวป ทำเนียนด้วยครับ) องค์ที่เราโชว์นนี้เอาไปแห่ไม่กลัวโดนตีว่าเก๊ เหรียญหลวงพ่อกัสสปมุนี รุ่นแรก หลวงพ่อปลุกเสกถึง 1 พรรษา พุทธคุณหายห่วง ท่านเป็นพระที่น่าเลื่อมใสและทรงอภิญญา ใครได้บูชาเหรียญท่านติดตัวแขวนองค์เดียวโดดๆก็ไม่กลัวถึงไหนถึงกันครับ

สนใจอยากได้ไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ติดต่อมาที่เรา รับประกันแท้ตามหลักสากล ไม่มีมั่วนิ่ม

สถานะ : มีของ
ราคา : สอบถาม

พนัสปราการ
080-0452649